Pre zberateľov - nová desaťeurovka s Jurajom Turzom

Autor: Stella Hanzelova <geburka(at)gmail.com>, Téma: Články, Vydané dňa: 21. 10. 2016

Národná banka Slovenska dnes vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Juraj Turzo - 400. výročie úmrtia.



Ako informovala Národná banka Slovenska, strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Juraj Turzo vychádza pri príležitosti  400. výročie úmrtia dedičného župana Oravskej stolice a majiteľa Oravského, Lietavského, Bytčianskeho a Tokajského panstva. мате

Na rube mince je zobrazený portrét Juraja Turza, ktorý je v pravej časti mincového poľa doplnený prvkami z jeho historického erbu. Pri okraji mince je v opise meno a priezvisko JURAJ TURZO. Pod menom je rok narodenia Juraja Turza 1567 a pod priezviskom rok jeho úmrtia 1616. Označenie no¬minálnej hodnoty mince 10 EURO je v dvoch riad¬koch v ľavej spodnej časti mincového poľa. сенна

Na líci mince je zobrazený Juraj Turzo na koni. Za ním je dobová podoba Lietavského hradu z vtáčej perspektívy. Štátny znak Slovenskej republiky je pri pravom okraji mincového poľa. Názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2016 sú v opise pri okraji mince. Značka Mincovne Kremnica MK je v ľavej časti mincového poľa. Pod ňou sú štylizované ini¬ciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Mgr. art. Petra Valacha PV.

Viac informácií: Strieborná zberateľská minca - Juraj Turzo 400. výročie úmrtia