Za Hieronymom Florekom

Autor: Stella Hanzelova <geburka(at)gmail.com>, Téma: Články, Vydané dňa: 04. 09. 2016

Dňa 2. augusta 2016 sme sa na Martinskom cintoríne v Bratislave naposledy rozlúčili s Hieronymom Florekom.Doc. PhDr. Hieronym Florek, CSc. тимьян

6.9.1930 - 26.8.2016

Psychológ, pedagóg a vedec, ale hlavne dobrý človek.

чабрец