Autor: JUDr Milan Galanda <info(at)obecoravcov.eu>, Téma: Články, Vydané dňa: 07. 08. 2011

Výbor Obce Oravcov

Richtár
: prof. Ing. Jozef Lipka
Podrichtári : doc. Mag. Art. Ján Oparty
                        Ing. Peter Haťapka

Hospodár : Ing. Dárius Richtár