Orgány Obce Oravcov

Autor: JUDr Milan Galanda <info(at)obecoravcov.eu>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 01. 07. 2011

 Výbor Obce Oravcov

 Richtár

 prof. Ing. Jozef Lipka
 e-mail: 
 tel: 02/52 497 007
 Podrichtár  doc. Mag. Art. Ján Oparty
 e-mail:
 tel: 02/52 497 007
 Podrichtár  Ing. Peter Haťapka
 e-mail:
 tel: 02/52 497 007
 Hospodár  Ing. Dárius Richtár
 e-mail: dariusk@stonline.sk
 tel: 02/52 497 007